Sektörler

Geotekstil

Geotekstil
Geotekstil

Yapılarda filtrasyon, güçlendirme ve koruma amaçlı olarak kullanılmaktadır. Güneş görmeyen kapalı mekanlarda depolanmalıdır.Çevreye zararlı ve toksik madde içermez.

Bu ürünler daha çok karayollarının, demiryollarının, depo alanlarının, otoparkların, havaalanlarında iniş kalkış pistlerinin, petrol taşıma boruları ve tanklarının inşaatlarında kullanılmaktadır.

Geotekstiller bu tür inşaatlarda zemin mekaniğini kuvvetlendirici bir rol oynamaktadır. Zeminin bir noktasına binen ani yüklerin dengeli bir şekilde bütün zemine yayılmasını sağlamaya yardımcı olmaktadırlar. Ayrıca suyu geçirip katı partikülleri geçirmemesi sebebiyle de baraj tabanlarında ya da toprak kaymalarına karşı da zemin kuvvetlendirici olarak kullanılabilmektedir. 

Kullanım Alanları

Drenajda: Örgüsüz geotekstiller, örgüsüz yapısıyla ideal bir filtre malzemesidir. Geotekstillerle Fransız dren kanalı, teras bahçe drenajları, arazi drenajları, perfore boru kaplaması yapmak kolaylıkla mümkündür. Ayrıca tünel veya istinat duvarı gibi dikey uygulamalarda da düzlem içi yüksek drenaj kapasitesiyle bu zor uygulamalarda gereken drenajı sağlar.

Asfalt Kaplamalarda: Eski asfaltın üzerine yeni aşınma tabakası dökülmeden önce mutlaka bir asfalt keçesi örgüsüz polipropilen geotekstil uygulaması gerekir. Geotekstiller yeni aşınma tabakasının altında kullanıldığında aşağıdaki çatlakların yeni dökülen aşınma tabakasına yansımasını geciktirir.

Zayıf Zeminlerde ve Yollarda: Zayıf zemin üzerine yapılması düşünülen yapılarda temel malzemesinin zayıf zeminin içine batmasını ve zeminin stabilizasyonunu sağlamak gereklidir. Aksi taktirde, beklenmeyen oturmalar sonucu yapının cinsine göre kalıcı hasarlar oluşabilir. Bu nedenle, zayıf zeminlerde temel altına kullanılacak olan geotekstiller bir ayırıcı ve donatı malzemesi görevi görerek zemini stabilize eder ve beklenmeyen farklı oturmaların oluşması riski azalır.

Erozyon Kontrolü: Sahil yapılarında dalga hareketinden dolayı dolgu malzemelerinin hareketini önleme amacıyla geotekstiller bir filtre ve yataklama malzemesi olarak kullanılır. Bu tip uygulamalarda kullanılan geotekstil, kaba ve ince filtre malzemelerini etkili bir şekilde ayırır, dalga hareketlerinden ortaya çıkan emme gücüyle ince malzemenin kaba malzemeye karışmasını engeller.

Yalıtım Koruma

Çatılarda ısı yalıtımı üzerinde geotekstiller iki şekilde uygulanır;

1- Isı yalıtımı malzemesinin koruyucusu olarak
2- Tabakaları arası ayırıcı ve filtre tabakası olarak
 
Yüksek delinme mukavemetli, ısı yalıtımının hemen üzerinde kullanma imkanı vermektedir. Böylece geotekstilin altında kalan malzemeleri darbelerden ve çimento şerbetinin aşağıya inmesinden korur.  
 
Temellerde Membran Koruma
Bina temellerinde basınç etkisiyle yalıtım malzemesinin delinme riski yüksektir. Bu nedenle basıncı yayıcı etki görecek olan geotekstiller kullanılması gerekir. Geotekstilleri aynı zamanda binadaki hareketlerde yalıtımın serbest bir şekilde çalışmasını sağlar ve hareketlerde yalıtımın üzerine mukavemet etki etmesini önler.
 
Geomembran Koruma

Genellikle açık arazi uygulamaları olan geomembran uygulamaları olan geomembran uygulamaları, delinme ve aşırı sürtünmeden dolayı yırtılma veya zedelenme riski yüksek uygulamalardır. Bu nedenle geotekstiller geomembran altında ve uygulanacak yönteme göre üzerinde geomembranı koruma görevi görür. 

Başlıca 5 ana fonksiyonu olan bu ürün, genellikle uygulandığı yerlerde bu özelliklerinden en az ikisini ayni detayda gerçekleştirir. Bunlar;

Yalıtım koruma 
Geotekstillerin yüksek delinme dayanımı, ısı yalıtımının hemen  üzerinde kullanım olanağı vermektedir.
Böylece, geotekstilin altında kalan malzemeleri darbelerden ve çimento şerbetinin aşağıya inmesinden korur.

Temellerde membran koruma 
Bina temellerinde basınç etkisiyle yalıtım malzemesinin delinme riski yüksektir. Bu nedenle basıncı yayıcı etki görecek olan geotekstiller kullanılması gerekir. Geotekstiller aynı zamanda yapıdaki hareketlerde yalıtımın serbest bir şekilde çalışmasını sağlar ve yalıtımın üzerine mukavemet etki etmesini önler.

- Asfaltsız yollar ve havaalanlarında zemin-temel arasında
- Asfaltı yollar ve havaalanlarında zemin-temel arasında
- Demiryolu uygulamalarında zemin-balast arasında
- Atık depolama sahalarında tabakalar arasında
- Geomembranlar ve toprak drenaj tabakaları arasında
- Temel ve dolgu toprakları arasında
- Yol dolgularında,temel ve dolgu toprağı arasında
- Toprak veya beton barajlarda temel ve dolgu toprağı arasında
- Temel toprağı ve rijit istinat duvarlarıon arasında
- Temel toprağı ve esnek istinat duvarları arasında
- Temel toprakları ve depolama yığınları arasında
- Yürüyüş yolları ve kaldırım döşemeleri altında
- Park yerleri altında
- Spor ve atletizm alanlarının zeminlerinde
- Öndökümlü bloklar ve paneller altında estetik bir kaplama oluşturmak için
- Zayıf filtrasyon durumunda,drenaj tabakaları arasında
- Barajların çeşitli bölgelerinde
- Eski ve yeni asfalt tabakaları arasında

ZAYIF ZEMİNLER VE DOLGU MALZEMELERİNİ ÜÇLENDİRME UYGULAMALARINDA ( GÜÇLENDİRME İŞLEVİ ) 
Zayıf zeminlerde ve yollarda
Zayıf zemin üzerinde yapılması düşünülen yapılarda temel malzemesinin, zayıf zeminin içine batmasını engellemek ve zeminin stabilizasyonunu sağlamak gereklidir.
Bu nedenle, zayıf zeminlerde temel altında kullanılacak geotekstilleri bir ayırıcı ve donatı malzemesi görevi görerek zemini stabilize eder ve beklenmeyen farklı oturmaların oluşma riskini azaltır.

Erozyon kontrolü 
Sahil yapılarında dalga hareketinden dolayı dolgu malzemesinin hareketini önleme amacıyla geotekstilleri bir filtre ve yataklama malzemesi olarak kullanılır. Bu tip uygulamalarda kullanılan geotekstil, kaba ve ince filtre malzemelerini etkili bir şekilde ayırır, dalga hareketlerinden ortaya çıkan emme gücüyle ince malzemenin kaba malzemeye karışmasını engeller.

- Asfaltsız yollarda yumuşak zeminlerde
- Hava meydanlarında yumuşak zeminlerde
- Demiryollarında yumuşak zeminlerde
- Yumuşak zeminler üzerindeki atık depolama sahalarında
- Yumuşak zemin üzerindeki spor ve atletizm sahalarında
- Karstik ve termokarstik alanlar üzerinde
- Stabil olmayan atık depolama sahaların üzerinde kapatma sistemleri olarak
- Demiryolu balastının yanal sınırlanmasını sağlamak için
- Geotube gibi toprak muhafaza sistemlerinde toprağı sınırlandırmak amacıyla
- Geotekstille güçlendirilmiş istinat duvarları inşaasında
- Dolguların güçlendirilmesinde
- Dik şev inşaatlarına destek amacıyla
- Toprak ve beton barajları güçlendirmek amacıyla
- Dizili gabionları güçlendirme amacıyla
- Dizili geofoam blokları güçlendirmek amacıyla
- Geçici şevleri stabilize etmek amacıyla
- Zemin şevlerinde sünmeyi durdurmak ve azaltmak amacıyla
- Derzli esnek kaplamaları güçlendirmek amacıyla
- Yumuşak zemin üzerindeki taban/temel güçlendirilmesi amacıyla
- Karstik alanlarda taban/zemin güçlendirmek amacıyla
- Termokarstik alanlarda taban/temel güçlendirmek amacıyla
- Derin temel kapakları arasında taban güçlendirme amacıyla
- Çatlak veya eklemli betonlar üzerinde köprü inşaatlarında
- Dereceli taş filtre şiltelerini tutmak amacıyla
- İstinat duvarlarında beton blokları sabitlemek amacıyla
- Zemin ıslahında geomembran delinmelerini önlemek amacıyla
- Düzenli depolama sahalarındaki atıklar veya taban taşları tarafından geomembran delinmelerini önlemeke amacıyla
- Yüksek sürtünme direnci nedeniyle,daha stabil yan şevler oluşturmak amacıyla
- Baraj inşaatlarında yumuşak zeminle karşılaşılan kısımların güçlendirilmesinde
- Saha kapatılması esnasında atık depolamalar üzerinde oluşturulacak köprü yapıları amacıyla
- Sığ temellerin taşıma kapasitesini arttırmak amacıyla

FİLTRASYON UYGULAMALARI ( FİLTRASYON İŞLEVİ ) 
Geomembran koruma 
Genellikle açık arazi uygulamaları olan geomembran uygulamaları, delinme ve aşırı sürtünmeden dolayı yırtılma veya zedelenme riski yüksek uygulamalardır. Bu nedenle geotekstilleri uygulanacak yönteme göre geomembran altında veya üstünde geomembranı koruma görevi görür.

- Granüler toprak/taş filtreler yerine
- Asfaltsız yollar ve havaalanlarında temel/taban arayüzünde
- Asfaltsız yollar ve havaalanlarında temel tabakası altında
- Demiryollarında balast malzemesi altında
- Altdrenleri çevreleyen ezilmiş taşlar etrafında
- Altdrensiz ezilmiş taşlar çevresinde
- Delinmiş altdren borular etrafında
- Atık depolama sahaları altında sızıntı suyu toplamak amacıyla
- Hidrolik dolguları filtrelemek için
- Kül perdesi olarak
- Baca drenaj malzemelerini korumak amacıyla
- İstinat duvarlarında dolgu toprağı ve boşluklar arasında
- Dolgu toprağı ve gabionlar arasında
- Geonet içerisine toprak girişlerini önlemek amacıyla
- Geokompozitlere karşı topak girişlerini önlemek amacıyla
- Kum drenlerde kum sütünlar etrafında
- Ripraplar altında filtre olarak
- Öndökümlü bloklar arasında filtre olarak

DRENAJ ( DRENAJ İŞLEVİ ) 
Geotekstiller, iğneleme yöntemiyle birleştirilmiş örgüsüz ve ısıl işlemli yapısıyla ideal bir filtre malzemesidir. Geotekstilleriyle Fransız dren kanalı, teras bahçe drenajları, perfore boru kaplaması yapmak kolaylıkla mümkündür.
Ayrıca tünel ve istinat duvarı gibi dikey uygulamalarda da düzlem içi yüksek drenaj kapasitesiyle bu zor uygulamalarda gereken drenajı sağlar.

- Toprak yapılı barajlarda baca dreni amacıyla
- Yatay akış sağlamak için drenaj pedleri olarak
- Ek dolgular altında drenaj örtüsü olarak
- İstinat duvarları arkasında drenaj sağlamak amacıyla
- İstinat duvarları tabanında drenaj sağlamak amacıyla
- Demiryolu balastı altında drenaj sağlamak amacıyla
- Geomembran altında su drenajı sağlamak amacıyla
- Geomembran altında gaz drenajı sağlamak amacıyla
- Spor ve atletizm sahaları altında drenaj sağlamak amacıyla
- Çatı ve teraslarda drenaj sağlamak amacıyla
- Kum ve fitil drenler yerine
- Toprak yüzeylerinin maruz kaldığı suyu yaymak amacıyla.

 

Haberdar Olun

Bodygard ile ilgili yeniliklerden haberdar olmak için e-bültenimize kayıt olabilirsiniz.